Strona główna

Wojciech Rudzki - adwokat Kraków - kancelaria adwokacka Kraków

Szukasz skutecznego adwokata w Krakowie?

Nazywam się Wojciech Rudzki – jestem adwokatem w Krakowie wpisanym na listę adwokatów prowadzonych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Krakowie pod numerem KRA/Adw/3310.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed rozpoczęciem prowadzenia kancelarii adwokackiej w Krakowie ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Pracowałem także w renomowanych krakowskich kancelariach prawnych. Byłem także prawnikiem korporacyjnym – kierowałem działem prawnym jednej z największych firm z branży odzieżowej / sportowej w Polsce.

Tak różnorodny i szeroki przekrój doświadczeń zawodowych umożliwia mi jako adwokatowi z Krakowa przedstawienie Ci niestandardowego podejścia do rozwiązania Twoich problemów prawnych. Dzięki mojemu doświadczeniu jestem w stanie

Siedziba mojej kancelarii adwokackiej znajduje się w Krakowie. Działalności jako adwokat nie ograniczam jednak tylko do Krakowa i jego najbliższych  okolic. Współpracuję z Klientami z całego kraju, w szczególności na terenie i w okolicach Warszawy, Katowic, Wrocławia.

Wojciech Rudzki - adwokat Kraków

Sprawdź moje doświadczenie:

Specjalizacja - podstawa mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie

Prawo cywilne

 • – dorzdztwo przy zawieraniu umów
 • – ugodowe rozwiązywanie sporów
 • – reprezentowanie przed sądem

Prawo gospodarcze

 • – stała obsługa prawna
 • – zakładanie działalności gospodarczej
 • – zamykanie działalności gospodarczej
 • – uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
 • – odzyskiwanie należności

Prawo spółek

 • – rejestracja spółek
 • – bieżąca obsługa spółek
 • – konflikty pomiędzy wspólnikami
 • – przekształcanie spółek
 • – likwidacja i upadłość spółek

Prawo spadkowe

 • – planowanie spadkowe
 • – postępowania o zachowek
 • – sądowy i umowny dział spadku
 • – stwierdzenie nabycia spadku

Prawo administracyjne

 • – reprezentowanie przed organami adm.
 • – reprezentowanie przed sądami adm.
 • – odwołania od decyzji administracyjnych
 • – skargi od decyzji do WSA
 • – skargi kasacyjne do NSA

Szukasz specjalisty w Krakowie? Dobrze trafiłeś!

Jako adwokat z Krakowa nie zajmuje się na co dzień wszystkimi dziedzinami prawa. Prowadzę praktykę w granicach szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnego obrotu gospodarczego. To właśnie te dziedziny prawa stanowiły przedmiot mojego zainteresowania naukowego, to właśnie tymi dziedzinami prawa zajmowałem się jako prawnik pracujący w renomowanych kancelariach, czy wreszcie jako prawnik korporacyjny.

Kompleksowe doradztwo z zakresu tych dziedzin prawa wymaga szerokiego spojrzenia, a także przewidywania skutków z zakresu różnych innych towarzyszących gałęzi prawa – prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, czy prawa spółek. Skuteczny adwokat będzie w stanie przewidzieć długoterminowe skutki podejmowanych działań wykraczające poza bieżącą sprawę.

Adwokat to nie tylko kolejna sprawa w sądzie

W zakresie objętym specjalizacją jako adwokat z Krakowa pomaga Klientom nie tylko w sporach zawisłych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, lecz także w rozwiązywaniu i unikaniu  bieżących problemów (na przykład sporządzanie lub negocjowanie umów).

Skuteczny adwokat powinien zapewnić chłodne i wielokierunkowe spojrzenie na Twoje problemy prawne i biznesowe. Z uwagi na moje szczególne doświadczenie – zarówno jako prawnika pracującego wewnątrz kancelarii, jak i prawnika korporacyjnego – zapewniam racjonalne podejście do oceny ryzyka prawnego i biznesowego podejmowanych przez Ciebie działań.

W ramach współpracy moja kancelaria adwokacka z Krakowa zawsze rekomenduję rozwiązania pozwalające unikać prowadzenia sporów sądowych. W zdecydowanej większości przypadków w Twoim interesie prawnym i przede wszystkim biznesowym leży osiągnięcie porozumienia z Twoimi kontrahentami lub przeciwnikami procesowymi. Chociaż nie zawsze jest to możliwe, zawsze warto jednak podjąć próbę osiągnięcia porozumienia. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, podejmuje skuteczne działania zmierzające do wywarcia na przeciwniku odpowiedniej presji.

Na co stawiam jako adwokat w Krakowie?

Z uwagi na moje unikalne doświadczenie zawodowe (o którym możesz przeczytać powyżej), sam wielokrotnie byłem klientem innych prawników. Dlatego wiem, że zdecydowanie się na usługi konkretnego adwokata w Krakowie nie jest rzeczą łatwą. A podjęcie takiej decyzji może okazać się kluczowe dla Twojej przyszłości, a przynajmniej dla losów konkretnej sprawy.

Z tego powodu moja kancelaria adwokacka w Krakowie pracuję w taki sposób, w jaki sam chciałbym być obsługiwany przez innego prawnika. Pomijając kwestię jakości świadczonych usług, wierzę, że udana współpraca z prawnikiem musi opierać się także na innych fundamentach.

Stały kontakt, dyspozycyjność i bieżące informowanie o aktualnym stanie sprawy. Z mojego punktu widzenia to rzecz absolutnie kluczowa. Niezależnie od rodzaju problemu, chcesz zawsze wiedzieć, co dzieje się aktualnie w Twojej sprawie. Jako adwokat w Krakowie doskonale rozumiem takie oczekiwanie. Współpracując ze mną będziesz dysponował wszystkimi informacjami zarówno co do aktualnego stanu sprawy, jak i działań planowanych do podjęcia w przyszłości.

Informacja nie tylko o potencjalnych zyskach związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, ale także o potencjalnych ryzykach związanych z prowadzeniem sporu lub podejmowaniem określonych decyzji. Jako adwokat wierzę, że musisz być świadomy w jaki sposób może rozwinąć się Twoja sprawa. Abyś mógł podejmować odpowiednie decyzje przedstawię Ci wszelkie niezbędne informacje co do możliwych korzyści oraz zagrożeń, będę także służył rekomendacją co do podejmowania wszystkich działań związanych ze sprawą.

Trzymanie kosztów w ryzach. Podejmowanie skutecznych działań prawnych zawsze związane jest z ponoszeniem pewnych kosztów. Koszty te mogą być tak niezależne od Ciebie (na przykład koszty opłat sądowych), jak i zależne od Twojej decyzji (na przykład koszty wynagrodzenia Twojego adwokata). Niezależnie od tego, jestem przekonany, że musisz mieć pełną świadomość co do wszystkich kosztów, które poniesiesz w związku z korzystaniem usług z mojej kancelarii adwokackiej z Krakowa.

Ocena ryzyka

 • – określenie słabych stron
 • – określenie mocnych stron
 • – aktualne orzecznictwo sądowe
 • – szacowanie czasu postępowania

Rekomendacja

 • – szanse na wygranie sprawy
 • – szanse na osiągnięcie innego oczekiwanego skutku
 • – relacja kosztów do ew. zysku
 • – różne scenariusze działania

Dyspozycyjność

 • – elastyczne godziny pracy
 • – stały kontakt na każdym etapie sprawy
 • – stałe aktualizowanie stanu sprawy

Przejrzyste rozliczenia

 • – racjonalna wysokość wynagrodzenia
 • – elastyczne systemy rozliczeń
 • – świadomość kosztów w razie sukcesu i porażki

Ze mną wiesz więcej. Jako adwokat dzielę się wiedzą!

Skuteczny prawnik nie zajmuje się wszystkimi sprawami, ani wszystkimi dziedzinami prawa. Dzięki wąskiej specjalizacji w pracy adwokata mogę uwzględniać w swojej pracy aktualne poglądy wyrażane w nauce prawa oraz orzecznictwie sądowym.

Wierzę, że każdy powinien mieć możliwość skorzystania z rzetelnej porady prawnej. Dlatego dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z wszystkimi osobami poszukującymi w internecie informacji na temat. Umożliwia mi to pomaganie także tym osobom, które z różnych względów (m.in. z powodu odległości) nie mogą spotkać się ze mną osobiście w siedzibie mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie.

Z tego powodu od kilku lat prowadzę blogi prawnicze, ma których popularyzuję wiedzę z interesujących mnie dziedzin prawa. Jako pierwszy adwokat nie tylko w Krakowie, ale także w Polsce zacząłem prowadzić blogi z wykorzystaniem materiałów wideo systematycznie publikowanych na youtube. Uważam, że taka forma dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pozwoli lepiej zrozumieć zawiłości prawa.

Dzięki blogom mam okazję docierać do szerokiego kręgu osób. Blogi są nie tylko miejscem, w którym przedstawiam zasady funkcjonowania prawa. Są także miejscem dyskusji z różnymi osobami – zarówno tymi, które zajmują się prawem zawodowo, jak i z tymi, które osobiście zetknęły się z koniecznością dostosowania swoich zachowań do przepisów prawa.

Poniżej znajdziesz linki do kilku z moich blogów:

umowanajmu.info

Blog o umowach najmu.

Przeczytasz o nim na temat:

– umowy najmu lokalu użytkowego

– umowy najmu mieszkania

– umowy najmu okazjonalnego

spolkacywilna.info

Blog o spółce cywilnej.

Dowiesz się na nim między innymi:

– kiedy warto założyć spółkę cywilną

– jakie prawa mają wspólnicy tej spółki

– w jaki sposób wspólnicy odpowiadają za długi

spolkazoo.info

Blog o spółce z o.o.. Znajdziesz tam informacje na temat:

– kiedy warto i nie warto założyć spółkę z o.o

– jak wygląda bieżące funkcjonowanie spółki z o.o

– jak radzić sobie z konfliktami pomiędzy wspólnikami

spolkajawna.pl

Blog o spółce jawnej.

Przeczytasz tam między innymi o tym:

– kiedy warto wybrać spółkę jawną

– jak założyć spółkę jawną

– jak wygląda codzienne funkcjonowanie tej spółki

Jeżeli doszedłeś do wniosku, że chcesz skonsultować swój problem z prawnikiem oraz chciałbyś poznać mój punkt widzenia na Twoją sprawę, zapraszam do odwiedzenia mojej kancelarii adwokackiej w Krakowie.

W trakcie spotkania zastanowimy się, czy Twój problem jest rzeczywiście problemem prawnym, w jaki sposób go rozwiązać oraz w jaki sposób unikać takich (bądź podobnych) problemów w przyszłości. Oczywiście, nie w każdym przypadku będzie możliwe rozwiązanie Twojego problemu – zastanowimy się wtedy, czy jest możliwa neutralizacja przynajmniej części jego skutków.

kancelaria adwokacka Kraków
Wojciech Rudzki - adwokat Kraków - kancelaria adwokacka Kraków

Józefa Piłsudskiego 40/4
Kraków
31-111
Telefon: 692 511 850
email: kancelaria@wojciechrudzki.pl
NIP: 7393563300, REGON: 362125439