W jednym z ostatnich wpisów na blogu umowanajmu.info opisałem zmiany w Kodeksie karnym. Z dniem 7 stycznia 2016 roku do tej ustawy wprowadzono istotną zmianę – dodany został art. 191 § 1a. Jest to bardzo istotna zmiana z punktu widzenia adwokata w Krakowie zajmującego się umowami najmu.

Kogo dotyczą zmiany art. 191 § 1a KK?

Przepis ten dotyczy zwłaszcza osób wynajmujących mieszkania lub kupujących mieszkania na licytacjach komorniczych. W sposób istotny zwiększa on ryzyko podejmowania działań „na granicy prawa” polegających między innymi na wymienianiu zamków w drzwiach prowadzących do lokalu, co miałoby uniemożliwiać lokatorom (zwłaszcza niepłacącym czynszu najemcom lub osobom zamieszkującym mieszkanie sprzedane na licytacji komorniczej) wejście do tego lokalu.

Przepis ten brzmi w sposób następujący:

Art. 191 Kodeksu karnego
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jakie ryzyka musi brać pod uwagę właściciel mieszkania?

Wynajmując mieszkanie należy pamiętać o ryzyku z tym związanym dot. np. braku zapłaty przez najemców czynszu.Nie jest tajemnicą, że wielu właścicieli mieszkań postępowało w ten sposób. Był on sprzeczny z zasadami prawa cywilnego, ale egzekwowanie tych zasad było możliwe tylko w toku postępowania cywilnego, co przerzucało ciężar walki o ochronę praw bezpośrednio na najemcę. A to nie zawsze było proste, a dodatkowo wymagało poniesienia pewnych kosztów.

Obecnie, właściciel mieszkania podejmując decyzję co do „oczyszczenia” mieszkania musi brać pod uwagę nie tylko regulacje prawa cywilnego, lecz także prawa karnego. Postępowanie karne w tej sprawie prowadzone jest z urzędu, między innymi na skutek zawiadomieni o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego (w sposób nieformalny i bezkosztowy) przez osobę dotychczas zamieszkującą lokal.

W czym może pomóc Ci moja kancelaria adwokacka w Krakowie?

Jeżeli masz problem z najemcami niepłacącymi czynszu, najważniejsze jest wypowiedzenie umowy najmu mieszkania w odpowiedni sposób. Niestety zdecydowana większość umów pobranych z internetu jest przynajmniej częściowo nieważna. Umowa najmu mieszkania może być wypowiedziana tylko w sposób przewidziany przez Ustawę o ochronie praw lokatorów. W innym przypadku nie będziesz w stanie wyegzekwować takiego wypowiedzenia w sądzie.

Z tego powodu jako adwokat w Krakowie mogę Ci pomóc w następujący sposób:

  • zastanowić się jaki sposób wynajmu jest najlepszy w Twoim przypadku,
  • przygotować odpowiednią umowę najmu,
  • doradzić w jaki sposób bezpiecznie i możliwie szybko wypowiedzieć umowę.