W jednym z wpisów na blogu umowanajmu.info opisałem weksel jako sposób zabezpieczenia umowy najmu mieszkania – jak działa oraz jakie są wady i zalety takiego rozwiązania. Od pewnego czasu wśród osób wynajmujących mieszkania rośnie zainteresowanie takim sposobem zabezpieczenia umowy najmu. Spore zainteresowanie tym rodzajem zabezpieczenia można zaobserwować w Krakowie – właściciele na tym rynku wynajmu oczekują prostego, szybkiego i skutecznego sposobu zabezpieczenia ich roszczeń wobec najemców.

Jakie są zalety weksla jako zabezpieczenia umowy najmu mieszkania?

Weksel jako sposób zabezpieczenia umowy najmu mieszkania ma cztery podstawowe zalety:

  1. Zgodność zabezpieczenia z przepisami prawa, a dokładnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, która bardzo ściśle reguluje prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego.
  2. Brak powiększenia kosztów zawarcia umowy najmu. Wystawienie weksla odbywa się w zasadzie bez kosztów – można go wystawić na zwykłej kartce papieru. Nie są wymagane żadne urzędowe formularze wekslowe, a także nie trzeba opłacić podatku od czynności cywilnoprawnych od podpisania weksla. Brak kosztów jest szczególnie istotny w przypadku wynajmu mieszkań na terenie Krakowa – aktualnie na rynku istnieje bardzo duża konkurencja pomiędzy właścicielami mieszkań.
  3. Skuteczność weksla jako zabezpieczenia umowy. Weksel wystawiony i uzupełniony właściwie stwarza możliwość skierowania do sądu pozwu w tzw. postępowaniu nakazowym. W postępowaniu tym sąd na podstawie odpowiednio sformułowanego pozwu powinien wydać nakaz zapłaty. Z chwilą jego wydania właściciel mieszkania może prowadzić postępowanie zabezpieczające. Komornik może np. w szybkim czasie zająć rachunki bankowe najemcy i zabezpieczyć sumę wekslową pod warunkiem, że najemca posiada rachunku bankowe, a na tych rachunkach ma jakieś środki.
  4. Weksel jest dobrym mechanizmem wywierania presję na najemcę, który nie chce opuścić mieszkania, zapłacić czynszu lub pokryć innych kosztów (np. szkód wyrządzonych w lokali). Taki najemca będzie wiedział, że jeśli nie zaspokoi uzasadnionych żądań wynajmującego, to może mieć relatywnie szybko poważne kłopoty związane ze zrealizowaniem weksla.

Jakie są minusy weksla jako zabezpieczenia umowy najmu mieszkalnego?

Pomimo licznych zalet weksel wykorzystywany do zabezpieczenia umowy najmu posiada również poważne wady. Jeżeli chcesz wykorzystać weksel aby zabezpieczyć umowę najmu mieszkania w Krakowie, to musisz być świadomy także i wad, nie tylko zalet weksla.

W przypadku umowy najmu warto zabezpieczyć swoją wierzytelność przy użyciu weksla.Przede wszystkim weksel jest dosyć zaawansowanym mechanizmem i nie każdy będzie wiedział jak z niego skutecznie korzystać. W przypadku weksli każde słowo może mieć znaczenia zarówno przy wystawieniu weksla, jak i przy jego uzupełnieniu w momencie potrzeby jego wykorzystania.

Oprócz tego nie każdy najemca będzie chciał wystawić weksel na zabezpieczenie umowy najmu mieszkania, zwłaszcza jeśli mówimy o wekslu in blanco. Najemca może mieć przecież do wyboru wiele innych mieszkań, których właściciele nie wymagają podpisania weksla. O tej kwestii musisz pamiętać zwłaszcza jeżeli wynajmujesz mieszkanie w Krakowie.

Wynajmujesz mieszkanie w Krakowie? Mogę Ci pomóc jako adwokat!

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie zajmuje się między innymi zabezpieczaniem interesów właścicieli wynajmujących mieszkania w Krakowie. Jeżeli chcesz wykorzystać do tego weksel, mogę Ci pomóc między innymi odnośnie:

  • podjęciu decyzji odnośnie sposobu zabezpieczania umowy najmu,
  • przygotowania umowy najmu, deklaracji wekslowej, weksla,
  • egzekwowaniem należności od najemcy na podstawie weksla na etapie przed sądowym, sądowym oraz postępowania egzekucyjnego (komorniczego)