Adwokat od prawa spadkowego w Krakowie Moja kancelaria adwokacka w Krakowie zajmuje się w prawem spadkowym. Jeżeli poszukujesz porady prawnej z tej dziedziny prawa, trafiłeś doskonale. Oprócz porady prawnej dotyczącej tej dziedziny prawa, jako prawnik mogę Ci pomóc między innymi w następujących sprawach: przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentacja w sprawie spadkowej o dział......
Continue Reading →
Adwokat od działu spadku w Krakowie Jako adwokat w Krakowie sprawami dotyczącymi prawa spadkowego zajmuje się w zasadzie każdego dnia. Nie inaczej jest z rozwiązywaniem problemów dotyczących dział spadku. Zdaję sobie sprawę z tego, że są to sprawy trudne. Nie tylko ze względu na problemy prawne, lecz przede wszystkim na skomplikowane relacje międzyludzkie, które mogą......
Continue Reading →
Adwokat od zachowku w Krakowie Moja kancelaria adwokacka w Krakowie specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa spadkowego. W związku z tym, pomagam Klientom także w sprawach dotyczących zapłaty zachowku – dotyczy to zarówno osób ubiegających się o zachowek, jak i tych kwestionujących obowiązek jego zapłaty (zarówno co do zasady, jak i co do jego oczekiwanej......
Continue Reading →
Art. 6 KC, czyli czym jest ciężar dowodu? Art. 6 kodeksu cywilnego formułuje zasadę, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ciężaru dowodu jest jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego. Zasada ta ma znaczenie w dwóch aspektach:: prawa materialnego, prawa procesowego. W aspekcie materialnym ciężar dowodu......
Continue Reading →
Kim jest konsument? Zgodnie z art. 22.1 Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Aby dana osoba mogła być uznana za konsumenta muszą zostać spełnione następujące warunki: osoba musi być osobą fizyczną, musi dokonywać czynności prawnej, czynność prawna musi być dokonywana......
Continue Reading →
Kto posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych? Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego (KC) ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają: małoletni, ubezwłasnowolnieni częściowo. Osoby małoletnie to osoby w wieku od 13 do 18 lat, czyli: które ukończyły trzynaście lat, lecz jednocześnie nie są pełnoletnie (nie ukończyły lat osiemnastu, a w przypadku kobiet, które ukończyła 16......
Continue Reading →