Czym jest zdolność do czynności prawnych? Zgodnie z art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby pełnoletnie. Zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość dokonywania własnym działaniem i we własnym imieniu czynności prawnych. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych nie przesądza o tym, że dokonana czynność będzie ważna, gdyż o jej ważności decyduje......
Continue Reading →
Sposoby osiągnięcia pełnoletniości Art. 10 Kodeksu cywilnego określa warunki osiągnięcia pełnoletności – pełnoletność można osiągnąć w dwojaki sposób: poprzez ukończenie określonego roku życia poprzez zawarcie małżeństwa. Pełnoletnia staje się każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, bez względu na uwarunkowania psychiczne czy fizyczne. Pełnoletność poprzez osiągnięcie wieku Art. 112 Kodeksu cywilnego wskazuje, w jaki......
Continue Reading →
Czym jest zdolność prawna? Art. 8 Kodeksu cywilnego (KC) stanowi, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego (zdolność do bycia stroną stosunku cywilnoprawnego). Zdolność prawna nie powoduje jednak, że człowiekowi przysługują samoistnie jakiekolwiek prawa i obowiązki cywilnoprawne, a jedynie......
Continue Reading →
Art. 25 Kodeksu cywilnego stanowi, iż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Co istotne, w rozumieniu prawa cywilnego, miejscem zamieszkania nie jest konkretny adres (mieszkanie, lokal, dom), gdzie dana osoba zamieszkuje, a jedynie miejscowość, w której znajduje się ten adres. Miejsce zamieszkania to miejscowość, a nie......
Continue Reading →
W jednym z tekstów opublikowanych na blogu spolkacywilna.info przedstawiłem przyczyny wypowiedzenia umowy spółki cywilnej. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie tego tekstu. Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji, obejrzyj nagranie wideo i przejrzyj tekst na blogu, który zawiera więcej informacji. Zacznijmy od możliwości wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, a jest ich cztery: wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie z......
Continue Reading →
Kiedy wierzyciel może wypowiedzieć umowę spółki cywilnej? Z przepisów prawa (a dokładnie z art. 870 kodeksu cywilnego) wprost wynika, że wierzyciel może wypowiedzieć umowę każdej spółki cywilnej. To oznacza, że nie można pozbawić wierzyciela tego prawa w całości, ani zmieniać go na jego niekorzyść. Dopuszczalne jest jednak zawarcie w umowie korzystniejszych możliwości wypowiedzenia umowy spółki......
Continue Reading →