Cennik

Cennik

Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzenia

Specyfika usług prawnych nie pozwala na określenie z góry wynagrodzenia pobieranego przez kancelarię adwokacką za realizowanie każdego zlecenia. Na wysokość oraz sposób określenia wynagrodzenia wpływa między innymi:

– stopień skomplikowania sprawy

– szacowany czas pracy przeznaczonym na analizę sprawy

– szacowany czas pracy przeznaczony na przygotowanie pism składanych w toku sprawy

– szacowany czas pracy przeznaczony na uczestniczenie w rozprawach sądowych

– szacowany czas pracy przeznaczony na uczestniczenie w spotkaniach z Klientem

– wartość przedmiotu sprawy

Sposoby ustalania wynagrodzenia

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej

W typowej sytuacji koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł + VAT. Określając wysokość wynagrodzenia w ten sposób przyjmujemy, że czas potrzebny na udzielenie takiej porady wynosi 1 godzinę czasu. Kosz udzielenia porady prawnej może wzrosnąć jeżeli potrzebny jest dodatkowy czas pracy na zweryfikowanie dokumentów lub korespondencji w danej sprawie przedstawionych przez Klienta. W takim przypadku koszt wymaga indywidualnego uzgodnienia. Podobnie w przypadku spraw o charakterze szczególnie skomplikowanym, które wymagają zweryfikowania rozbieżnych poglądów wyrażanych w nauce prawa lub w orzecznictwie sądowym.

Wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności

W przypadku podejmowania z góry założonych czynności (np. przygotowanie wezwania do zapłaty, zweryfikowanie umowy, udział w spotkaniu negoacjacyjnym) możliwe jest określenie wynagrodzenia za podjęcie takiej czynności. Punktem wyjścia do określenia wysokości wynagrodzenia jest ilość czasu przeznaczona na realizację czynności.

Wynagrodzenie za reprezentację sprawie sądowej

W przypadku prowadzenia spraw sądowych możliwe jest określenie wynagrodzenia w zamian za wszystkie czynności wykonywane w danej sprawie (na zasadzie ryczałtu). Taki system wynagrodzenia może być połączony z wynagrodzeniem za dokonywanie określonych czynności (np. składanie większej niż określona liczby pism, uczestnictwo w większej niż zakładana liczbie rozpraw sądowych) lub wynagrodzeniem za sukces.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną jest związane z szacowanym miesięcznym zapotrzebowaniem Klienta na pomoc prawną. Wynagrodzenie może określać minimalne wynagrodzenie miesięczne wraz z ewentualnym wynagrodzeniem dodatkowym za zadania zrealizowane w zakresie przekraczającym wstępne założenia. Punktem wyjścia do określenia wysokości wynagrodzenia jest stawka za godzinę pracy w wysokości 200 zł + VAT.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych

Punktem wyjścia dla określenia wysokości wynagrodzenia za reprezentowanie Klienta przed sądem może być Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Rozporządzenie przewiduje między innymi, że za prowadzenie postępowania przed sądem pierwszej instancji, w zależności od wartości sprawy, adwokat powinien pobrać minimalne wynagrodzenie w kwotach:

1) do 500 zł – 90 zł
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

Rozporządzenie określa także minimalne wynagrodzenie za prowadzenie innych spraw. Może ono stanowić punkt wyjścia do określenia wynagrodzenia w wyższej lub niższej wysokości. Do wyżej wymienionych kwot doliczany jest podatek VAT.