W jednym z wpisów na blogu umowanajmu.info opisałem ile trwa wymeldowanie byłego najemcy z mieszkania. Jako adwokat rozwiązujący na co dzień problemy dotyczące umów najmu mieszkań w Krakowie (ale także w innych częściach kraju) mam w tym zakresie całkiem szerokie doświadczenie. Wiem, że pytanie to budzi liczne wątpliwości właścicieli wynajmujących swoje mieszkania, dlatego postanowiłem wyjaśnić tą kwestię na blogu.

Ile trwa wymeldowanie z mieszkania w Krakowie?

To jak długo trwa wymeldowanie byłego lokatora zależy od różnych okoliczności. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że właściciel chcący wymeldować byłego lokatora w Krakowie może znaleźć się w 5 różnych sytuacjach.

 1. Co do zasady wymeldowanie byłego lokatora powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 2. Jeśli znamy miejsce zamieszkania byłego najemcy, który w dodatku nie sprzeciwia się wymeldowaniu, wymeldowanie powinno trwać około 2-3 miesięcy.
 3. Jeśli natomiast były najemca brał udział w postępowaniu, czyli sprzeciwił się wymeldowaniu, to czas trwania postępowania jest właściwie nieograniczony.
 4. Jeśli nie znamy nowego miejsca zamieszkania byłego najemcy, ale urzędnicy je ustalą, to wymeldowanie może potrwać nawet do 6 miesięcy.
 5. Jeśli okaże się, że w postępowaniu konieczny będzie udział kuratora (bo adres naszego byłego najemcy nie jest znany i w postępowaniu będzie go zastępował kurator), wymeldowanie może trwać nawet do roku.

Jak były lokator może zachować się w postępowaniu w sprawie o wymeldowanie z lokalu w Krakowie?

Przede wszystkim były lokator może przyznać, że nie przebywa już na stałe w mieszkaniu, z którego kiedyś korzystał na podstawie umowy najmu. Umożliwia to wydanie decyzji administracyjnej, której treść nie będzie budziła wątpliwości.

Były najemca może nie podejmować żadnych działań, zwłaszcza nie odpowiadać na korespondencję kierowaną do niego z urzędu miasta lub gminy. Urzędnicy w takiej sytuacji powinni uznać, że wniosek o wymeldowanie jest uzasadniony.

Były najemca może także oświadczyć, że nadal mieszka w mieszkaniu, czyli że mieszkanie znajdujące się w Krakowie nadal jest miejscem jego stałego pobytu. Może również oświadczyć, że tylko chwilowo nie przebywa w mieszkaniu, ale jest ono nadal miejscem jego stałego pobytu. Taka postawa najbardziej utrudnia prowadzenie postępowania o wymeldowanie i najbardziej wydłuża okres jego biegu.

Co jeśli były najemca oświadczy, że nadal przebywa w mieszkaniu?

Wymeldowanie byłego najemcy z mieszkania może trwać nawet kilka miesięcy.Jeśli były najemca oświadczy, że nadal przebywa w mieszkaniu lub tylko chwilowo w nim nie przebywa (ale jest to jego stałe miejsce pobytu w Krakowie), to w tym momencie rozpoczyna swoje uczestnictwo w postępowaniu.

Od tej pory urzędnicy urzędu miasta w Krakowie mają obowiązek podejmować czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienia sprawy. Innymi słowy – wyjaśnienia tego jak jest naprawdę. Mogą oni:

 1. przesłuchiwać świadków, w szczególności sąsiadów;
 2. wyznaczać rozprawy administracyjne;
 3. wzywać do udzielania wyjaśnień na piśmie.

Jakie są sposoby sprzeciwienia się decyzji w sprawie o wymeldowanie?

Są trzy sposoby sprzeciwienia się decyzji w sprawie o wymeldowanie.

 1. odwołanie od decyzji administracyjnej o wymeldowaniu (do Wojewody małopolskiego w Krakowie);
 2. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie osoby od decyzji wydanej na skutek odwołania;
 3. skarga kasacyjna od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W czym może pomóc Ci moja kancelaria adwokacka w Krakowie?

Jeśli masz problem z wymeldowaniem byłego najemcy z mieszkania w Krakowie, nie wiesz jak długo to trwa, w jaki sposób to następuje, moja kancelaria adwokacka może udzielić Ci pomocy prawnej w tym zakresie.

Jako adwokat w Krakowie mogę pomóc Ci m.in. w następujący sposób:

 1. przygotować wniosek o wymeldowanie,
 2. reprezentować w postępowaniu administracyjnym,
 3. reprezentować cię w postępowaniu sądowo – administracyjnym (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ew. skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego).