Na czym polega naruszenie miru domowego i jaka kara za to grozi?

Dzisiaj zajmiemy się kwestią przymusowego i prywatnego (to jest bez udziału komornika) opróżniania mieszkań – jest to problem, który ma szczególne znaczenie w Krakowie. Przede wszystkim ze względu na bardzo intensywny charakter rynku wynajmu. Ale nie tylko – w Krakowie znajduje się znaczna pulka mieszkań, które od lat funkcjonują z lokatorami nie płacącymi czynszu.

Według art. 193 kodeksu karnego: „Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Przepis ten ustanawia przestępstwo tzw. naruszenia miru domowego.

Przede wszystkim przestępstwo to może być popełnione tylko w „cudzym mieszkaniu”. Jest to mylące, ponieważ wielu właścicieli mieszkań uważa, że iż własnym mieszkaniem mogą robić co im się tylko podoba. M.in. wchodzić do niego w każdym czasie, nawet jeśli mieszka w nim najemca.

Jednak w rozumieniu art. 193 kodeksu karnego „cudze mieszkanie” to mieszkanie, do którego osoba je zamieszkująca ma wyłączne lub większe uprawnienie niż osoba wdzierająca się lub nie chcąca opuścić mieszkania na żądanie uprawnionej osoby. Zatem „cudzym” jest również mieszkanie wynajęte, ponieważ po zawarciu umowy najmu mieszkania najemcy przysługuje prawo do w zasadzie wyłącznego korzystania z tego mieszkania. Może on decydować kto przebywa w mieszkaniu, kto ma prawo wejść do niego, w nim przebywać i kto powinien je opuścić, jeśli on tego żąda.

Warto dodać, iż przestępstwo naruszenia miru domowego jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, a więc rolą najemcy będzie tylko złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie zawiadomienie może być złożone na dowolnym komisariacie policji w Krakowie.

W jaki sposób właściciel mieszkania narusza mir domowy najemcy?

W przypadku naruszenia miru domowego przez wynajmującego, najemca może powiadomić o tym policję, a wynajmujący poniesie odpowiedzialność karną.Właściciel mieszkania w Krakowie może popełnić przestępstwo naruszenia miru domowego na dwa sposoby:

  1. wdzierając się do mieszkania, czyli wchodząc do niego w każdy sposób bez zgody najemcy, bez względu na to, czy najemca znajduje się w tej chwili w mieszkaniu
  2. odmawiając opuszczenia mieszkania na żądanie najemcy.

W przypadku wynajmu mieszkania najczęściej będziemy mieli do czynienia z pierwszą z sytuacji wskazanych powyżej – pod nieobecność najemcy właściciel mieszkania wchodzi do niego posługując się drugim kompletem kluczy. Często też wdziera się do mieszkania przy użyciu siły fizycznej.

Kiedy właściciel mieszkania w Krakowie może wejść do mieszkania nie pytając o to najemcy?

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania i nastąpiła w nim awaria wywołująca szkodę lub zagrażająca bezpośrednio powstaniem szkody, to lokator ma obowiązek udostępnić lokal w celu jej usunięcia.

Jeśli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel może wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży miejskiej, a także przy udziale straży pożarnej, gdy wymaga to jej pomocy. Jeśli masz mieszkanie w Krakowie i znajdujesz się w takiej sytuacji zawiadom odpowiednią jednostkę znajdującą się najbliżej Twojego mieszkania.

W czym może pomóc Ci adwokat?

Problemy z niepłacącymi najemcami, mogą okazać się bardzo poważnymi i przewlekłymi problemami. Moja kancelaria adwokacka w Krakowie zajmuje się sprawami dotyczącymi najmu mieszkań w zasadzie każdego dnia. W sprawach dotyczących naruszenia miru domowego, jako adwokat mogę Ci pomóc między innymi w następujących sprawach

  • złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia miru domowego,
  • reprezentować w postępowaniu karnym (w roli oskarżonego lub pokrzywdzonego),
  • zaplanować procedurę opróżnienia mieszkania w sposób zgodny z prawem.