O mnie

Jakie sprawy prowadzę?

Jako adwokat nie zajmuje się na co dzień wszystkimi dziedzinami prawa. Prowadzę praktykę w granicach szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Od wielu lat zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym i prawem gospodarczym. To właśnie te dziedziny prawa stanowiły przedmiot mojego zainteresowania naukowego, to właśnie tymi dziedzinami prawa zajmowałem się jako prawnik pracujący w renomowanych kancelariach, czy wreszcie jako osoba kierująca pracami działu prawnego wielkiej spółki (moje doświadczenie sprawdź w zakładce o mnie).

Kompleksowe doradzenia Klientom z zakresu tych dziedzin prawa wymaga bardzo szerokiego spojrzenia i przewidywania skutków z zakresu różnych innych towarzyszących gałęzi prawa – prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej, czy prawa własności przemysłowej, czy prawa spółek.

Więcej informacji na temat rodzajów spraw, którymi zajmuję się na co dzień znajdziesz w odpowiedniej zakładce. Jeżeli masz wątpliwości, czy będę w stanie pomóc Ci w Twojej sprawie, skontaktuj się ze mną.

Dla kogo pracuję?

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania mojej kancelarii jest zachowanie bezwzględnej dyskrecji.

Tajemnicę adwokacką rozumiem w możliwie szerokim zakresie – dotyczy ona w szczególności osób moich klientów, rodzaju prowadzonych dla nich spraw, ich rezultatów, czy wreszcie treści prowadzonych pertraktacji. Z tego powodu w tym miejscu nie znajdziesz informacji o moich klientach i ilości wygranych dla nich spraw.

Pozwolisz, że poprzestanę jedynie na informacji, że jako prawnik pracowałem dla:

  • osób, których znajdziesz na listach najbogatszych Polaków,
  • wybitnych polskich sportowców (mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, mistrzów europy)
  • wielkich spółek,
  • przedsiębiorstw średniej wielkości,
  • drobnych przedsiębiorców,
  • konsumentów.

Chcę aby moja kancelaria adwokacka zapewniała poziom obsługi prawnej dostępnej dotąd jedynie dla wielkich przedsiębiorców znacznie szerszej grupie osób. Dzięki mojemu dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu, zapewnię Ci znacznie szersze spojrzenie na Twoje aktualne lub przyszłe problemy prawne i biznesowe.

Zdaje sobie sprawę, że w pewnych przypadkach do podjęcia decyzji o powierzeniu mi prowadzenia swojej sprawy będziesz potrzebował rekomendacji. Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, daj znać. Skontaktuję Cię z moimi dotychczasowymi Klientami, po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

Czy prowadzę sprawy z zakresu innych dziedzin prawa?

Każdy adwokat posiada przynajmniej wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia spraw innego rodzaju niż te w okół których koncentruje się jego codzienna praktyka.

Sprawy innego rodzaju od wskazanych powyżej prowadzę dla swoich stałych klientów (na przykład dotyczące prawa rodzinnego, czy karnego). Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej dotyczącej takich spraw, skontaktuj się ze mną. Porozmawiamy i ustalę, czy jestem najlepszą osobą do prowadzenia takiej sprawy. Jeżeli nie, polecę Ci prawnika godnego zaufania w takiej sprawie.

Zajmuje się zwłaszcza:

Prawo cywilne

umowy cywilnoprawne

niewykonanie zobowiązań

zasiedzenie

zakup nieruchomości

zniesienie współwłasności

służebności

użytkowanie wieczyste

Prawo gospodarcze

stała obsługa firm

rozpoczynanie działalności

kończenie działalności

uzyskiwanie zezwoleń i koncesji

prawo administracyjne

prawo pracy

Prawo spółek

rejestracja spółek

likwidacja spółek

upadłość spółek

konflikty pomiędzy wspólnikami

zaskarżanie uchwał

Spory sądowe i arbitraż

analiza celowości prowadzenia postępowania

polubowne rozwiązywanie sporu

reprezentacja przed sądami powszechnymi

reprezentacja przed sądami arbitrażowymi

Prawo spadkowe

planowanie spadkowe

przyjęcie i odrzucenie spadku

zachowek

dział spadku

długi spadkowe