Adwokat od prawa spadkowego w Krakowie

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie zajmuje się w prawem spadkowym. Jeżeli poszukujesz porady prawnej z tej dziedziny prawa, trafiłeś doskonale. Oprócz porady prawnej dotyczącej tej dziedziny prawa, jako prawnik mogę Ci pomóc między innymi w następujących sprawach:

  • przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • reprezentacja w sprawie spadkowej o dział spadku,
  • reprezentacja w sprawę o zapłatę zachowku
  • pomoc prawna z zakresu planowania spadkowego.

Mogę także pomóc z innymi sprawami spadkowymi w Krakowie, zwłaszcza dotyczącymi testamentu, wydziedziczenia oraz niegodności dziedziczenia. Kwestie te są związane z ustaleniem kręgów spadkobierców. To właśnie w tych sprawach należy skorzystać z pomocy adwokata.

Prawo spadkowe Kraków

Ustalenie spadkobierców – fundament prawa spadkowego

Punktem wyjścia do stosowania przepisów z zakresu prawa spadkowego jest ustalenie i urzędowe potwierdzenie kręgu spadkobierców – osób uprawnionych do dziedziczenia. Zasadą w tym przypadku jest dziedziczenie ustawowe. Zasady i kolejność dziedziczenia określają przepisy prawa spadkowego (przeczytasz o tym tutaj)

Stosowanie prawa spadkowego w Krakowie coraz częściej prowadzi jednak do ustalenia spadkobierców poprzez dziedziczenie testamentowe. Kancelarie notarialne w Krakowie coraz częściej sporządzają testamenty notarialne. W sądach w Krakowie są prowadzone także liczne postępowania dot. testamentów (np. w zakresie sporządzenia testamentu ustnego, czy braku zdolności spadkobiercy do sporządzenia testamentu).

W jaki sposób wykonać pierwszy krok w stosowaniu prawa spadkowego w Krakowie? W tym zakresie istnieją dwie możliwości:

  1. poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do jednego z sądów rejonowych w Krakowie,
  2. poprzez sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Którą z możliwości powinieneś wybrać porządkując swoje sprawy spadkowe? Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia to z pewnością szybsza droga. Zwłaszcza w Krakowie, gdzie ze względu na wysoki stopień obłożenia sądów sprawami uzyskanie decyzji sądu w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wymagać czasu. Dotyczy to w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie w każdym przypadku sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza jest możliwe. Prawo spadkowe umożliwia sporządzenie takiego dokumentu tylko w przypadku dziedziczenia ustawowego albo testamentowego na podstawie testamentów zwykłych. Co więcej, wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich spadkobierców w kancelarii notarialnej w Krakowie (nie jest możliwe załatwienie sprawy poprzez pełnomocnictwo).

Dział spadku w Krakowie – w sądzie, czy u notariusza ?

Sprawy spadkowe to w dalszej kolejności przeprowadzenie działu spadku. Nabycie spadku to nie wszystko, konieczny jest jeszcze jego podział pomiędzy osoby uprawnione do jego uzyskania. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ustalenia kręgu spadkobierców, przepisy prawa spadkowego umożliwiają przeprowadzenie działu spadku w Krakowie na dwa sposoby:

  1. poprzez umowny dział spadku,
  2. poprzez sądowy dział spadku.

Umowny dział spadku to rozwiązanie bardzo korzystne ze względu na szybkość załatwienia sprawy. Do działu spadku dochodzi z chwilą zawarcia umowy. Przepisy prawa spadkowego uzależniają jednak taką możliwość od zgody wszystkich spadkobierców na podzielenie spadku. Jeżeli podzielenie spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego (w skład spadku wchodzą nieruchomości), to załatwienie tej sprawy jest możliwe także bez osobistego przyjazdu do Krakowa. Wystarczy udzielenie pełnomocnictwa notarialnego innej osobie, która stawi się w kancelarii notarialnej w Krakowie.

Jeżeli nie ma możliwości zgodnego podzielenia spadku, to prawo spadkowe pozostawia tylko jedną alternatywę – sądowy dział spadku. Jeżeli ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią znajdowało się w Krakowie, to sprawę można skierować do odpowiedniego sądu rejonowego w Krakowie.

Istnieją także inne przypadki, w których sprawa może być prowadzona w Krakowie (np. w Krakowie zamieszkują wszyscy spadkobiercy lub znajduje się tu cały majątek spadkowy lub jego znaczna część). Więcej na temat tych możliwości prowadzenia sprawy spadkowej w Krakowie na wniosek spadkobierców można przeczytać we wpisie dział spadku w Krakowie.

Sprawy spadkowe Kraków

Sprawa spadkowa o zachowek

Do sądów w Krakowie wpływa coraz więcej spraw o zapłatę zachowku. Jest to w sposób naturalny związane ze zwiększaniem się wartości pozostawianych spadków oraz zwiększeniem zainteresowania sprawami spadkowymi w społeczeństwie.

Prawo spadkowe określa zachowkiem część majątku, która powinna przypaść osobom najbliższym po śmierci spadkodawcy. Jeżeli majątek ten nie przypadł (albo przypadł w zbyt małej wysokości) ani w drodze dziedziczenia, ani nie został przekazany za życia spadkodawcy w drodze darowizny można żądać zapłaty zachowku od osób, które ten majątek otrzymały.

Pozew o zapłatę zachowku kierowany jest do sądu spadku. Sądem tym zasadniczo sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy przed śmiercią. W związku z tym nawet jeżeli osoba zobowiązana do zapłaty zachowku mieszka w Krakowie, nie oznacza to jeszcze, że pozew można skierować do sądu w Krakowie. O tym do jakiego sądu należy skierować pozew przeczytasz we wpisie zachowek w Krakowie.

Prawo spadkowe przewiduje także możliwość pozbawienia prawa do otrzymania zachowku – jest nią wydziedziczenie. Wbrew powszechnemu przekonaniu wydziedziczenie może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych przez prawo spadkowe (przeczytasz o tym tutaj). Jeżeli wydziedziczenie zostanie dokonane przez spadkodawcę bez uzasadnienia albo w przypadku, w którym nie było dozwolone przez prawo spadkowe, będzie ono nieskuteczne.