Prawo spółek

Czym jest prawo spółek?

Wspólnicy spółki jawnejPrawo spółek jest jednym z działów prawa prywatnego. Myśląc o prawie spółek myślę o przepisach regulujących tworzenie, funkcjonowanie oraz ustanie bytu spółek (w szczególności poprzez likwidacje, czy przekształcenie).

W pewnym uproszczeniu, myśląc o prawie spółek, myślimy o:

 • spółce cywilnej,
 • spółce jawnej,
 • spółce partnerskiej,
 • spółce komandytowej,
 • spółce komandytowo akcyjnej,
 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółce akcyjnej.

Źródła prawa spółek

Zdecydowana większość przepisów prawa spółek znajduje się w dwóch aktach prawnych:

 1. Kodeksie cywilnym,
 2. Kodeksie spółek handlowych.

Kodeks cywilny zawiera przede wszystkim przepisy dotyczące spółki cywilnej – zasad zakładania spółki cywilnej, podejmowania decyzji przez wspólników spółki cywilnej, reprezentowania spółki na zewnątrz, czy wreszcie likwidacji spółki cywilnej. Kodeks cywilny zawiera także szereg kluczowych dla całego prawa spółek przepisów dotyczących ogólnych zasad funkcjonowania osób prawnych oraz podmiotów posiadających podmiotowość prawną.

Kodeks spółek handlowych zawiera przepisy dotyczące zasad funkcjonowania (tworzenia, działania, ustania) wszystkich spółek prawa handlowego – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają także zasady operacji kapitałowych dokonywanych na spółkach – podziału, przekształcania oraz łączenia spółek prawa handlowego.

Przepisy prawa spółek znajdują się także w znacznej ilości innych aktów prawnych – na przykład Ustawie o rachunkowości, Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, czy Ustawie o samorządzie gminy. Na potrzeby tego artykułu możemy jednak przyjąć, że kluczowe znaczenie mają dwa akty prawne wskazane powyżej – Kodeks cywilny i Kodeks spółek handlowych.

Rejestracja spółek

 

Przed podjęciem decyzji o rejestracji spółki powinieneś zapoznać się z wybranymi formami prowadzenia działalności gospodarczej przewidywanymi przez prawo spółek i wybrać tą, która będzie optymalna z punktu widzenia zakładanych przez Ciebie celów biznesowych.

Decyzja taka powinna zapaść między innymi biorąc pod uwagę celowość ograniczenia ryzyka odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, koszty zmiany formy prowadzenia działalności, czy problemy podatkowe, z którymi możesz się zmienić na skutek wyboru różnych form prowadzenia działalności oferowanych przez prawo spółek.

Jako adwokat mogę przedstawić Ci propozycję najkorzystniejszych w Twojej sytuacji rozwiązań przewidywanych przez prawo spółek oraz przeprowadzić przez proces rejestracji nowej spółki lub zmiany dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej w inną formę.

Funkcjonowanie spółek

Funkcjonowanie spółek może wymagać podejmowania różnorodnych działań z zakresu tak zwanej obsługi korporacyjnej. Prawo spółek nakłada na wspólników spółek oraz organy spółek (zarząd, radę nadzorczą) podejmowania w określonych sytuacjach uchwał, odbywania zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, zwoływania zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy.

Tego rodzaju obowiązki mogą wynikać z bezpośrednio z przepisów prawa lub z umowy spółki. W zależności od konkretnej sytuacji, przepisy prawa spółek mogą wiązać z niedochowaniem tych formalności różne sankcje – w szczególności nieważność czynności prawnych dokonywanych przez spółkę.

Moja kancelaria adwokacka jest w stanie prowadzić bieżącą obsługę korporacyjną Twojej spółki lub służyć radą z konkretnymi problemami prawa spółek, z którymi możesz się zmierzyć w trakcie funkcjonowania spółki.

Przekształcenie, łączenie oraz podział spółek

Siedziba spółki akcyjnej

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możesz dojść do wniosku, że forma prowadzenia działalności z której korzystałeś dotychczas wymaga zmiany. Może to być związane z całkowicie różnymi sytuacjami, na przykład: potrzebą wejścia do spółki nowych wspólników, planowaniem spadkowym, koniecznością ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy wreszcie potrzebą optymalizacji podatkowej.

Prawo spółek stwarza szerokie możliwości dokonania takich zmian. Możliwe jest zarejestrowanie nowej spółki i przeniesienie dotychczasowej działalności do nowej spółki z wykorzystaniem różnych technik, przekształcenie dotychczasowej formy w inną formę (dotyczy to także jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej), przekształcenie spółki w inną spółkę, połączenie kilku istniejących spółek, czy podział istniejącej spółki w inne spółki.

Jako adwokat z Krakowa mogę pomóc dobrać Ci odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzić przez proces negocjacji z wspólnikami oraz dokonać reorganizacji dotychczas wykorzystywanej formy prawnej.

Adwokat od spółek w Krakowie? Dobrze trafiłeś!

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie jest w stanie rozwiązać Twoje wszystkie problemy dotyczące prawa spółek. Począwszy od zakładania lub reorganizacji działalności gospodarczej (wybór optymalnej formy prawnej, założenie spółki lub przekształcenie z dotychczasowej formy organizacyjnej), poprzez rozwiązywanie bieżących problemów w ramach obsługi prawnej (stałej lub ad hoc), kończąc na likwidacji, upadłości lub zmianie dotychczasowej formy organizacyjnej.

Jako adwokat z Krakowa jestem w stanie pomóc Ci rozwiązać między innymi następujące problemy z zakresu prawa spółek:

 • wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rejestracja spółki,
 • bieżąca obsługa prawna,
 • reprezentowanie w sporach pomiędzy wspólnikami,
 • zaskarżanie uchwał wspólników,
 • reprezentowanie w sporach dotyczących upadłości,
 • podział, połączenie lub przekształcenie spółek.