Jakiś czas temu na blogu spolkacywilna.info opublikowałem tekst dotyczący przyczyn rozwiązania spółki cywilnej. Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną w Krakowie i zastanawiasz się, w jakiej sytuacji spółka ulegnie rozwiązaniu, obejrzyj materiał wideo umieszczony powyżej. Poniżej znajdziesz krótkie streszczenie będące podsumowaniem nagrania wideo.

W ostatnim okresie obserwuję spore zainteresowanie dotyczące rozwiązywania krakowskich spółek cywilnych – wielu przedsiębiorców decyduje się na rozwiązanie spółki działającej w Krakowie i zmianę formy prowadzonej działalności, ewentualnie rozstanie z dotychczasowymi wspólnikami oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności na własną rękę. Mam nadzieję, że ten wpis będzie pomocny w szczególności dla takich osób.

6 przyczyn rozwiązania spółki cywilnej

Uchwała wspólników

1. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub aneks rozwiązujący. Jest to całkowicie dobrowolne i zależne od woli wspólników. Dla wielu prawnikó taka uchwała jest tak naprawdę zmianą umowy samej spółki.

Spółka celowa lub czasowa

2. Upłynięcie terminu albo zajście pewnego zdarzenia określonego w umowie spółki. Z takim powodem rozwiązania spółki cywilnej mamy do czynienia na co dzień w Krakowie, gdzie działa dużo spółek celowych, czyli powołanych dla zrealizowania z góry założonego przedsięwzięcia, jak np. przeprowadzenie niewielkiej inwestycji budowlanej.

Jedną z przyczyn rozwiązania spółki cywilnej może być zrealizowanie celu, do którego została powołana.3. Zrealizowanie celu gospodarczego spółki albo całkowity brak możliwości realizacji tego celu przez spółkę. Celem tym może być np. prowadzenie działalności gospodarczej lub też wybudowanie określonej nieruchomości – np. mieszkania dla krakowskich studentów. Natomiast brak możliwości zrealizowania tego celu wiąże się z obiektywnymi i trwałymi przyczynami, które uniemożliwiają jego realizację. Dobrym przykładem są jakże częste zmiany przepisów prawa.

Spółka jednoosobowa

4. Pozostanie w spółce cywilnej tylko jednego wspólnika, co kłóci się z istotą spółki cywilnej, w której musi być przynajmniej dwóch wspólników. Skład wspólników może ulec zmniejszeniu jeśli jeden ze wspólników wypowie umowę spółki cywilnej lub jeśli jeden ze wspólników zmarł, a nie postanowiono w umowie spółki, że wchodzą do niej spadkobiercy wspólnika.

Sądowe rozwiązanie spółki cywilnej

5. Rozwiązanie spółki cywilnej przez sąd (art. 874 § 1 Kodeksu cywilnego). Następuje to z ważnych przyczyn i uprawnionym do żądania jest każdy ze wspólników. Co ważne – nie istnieje możliwość wyłączenia tego prawa. Wspólnik, który uznał, że zachodzi ważny powód wnosi do sądu pozew. Niezwykle istotne jest to, że spółka ulega rozwiązaniu nawet, jeśli żądał tego tylko jeden ze wspólników, a spółka składa się z większej ilości osób. Orzekanie w takich sprawach nie jest żadnym zaskoczeniem dla sądów w Krakowie.

Upadłość wspólnika spółki

6. Upadłość wspólnika spółki cywilnej (art. 874 § 2 Kodeksu cywilnego). Chodzi tu o fakt ogłoszenia przez sąd upadłości wspólnika. Bez znaczenia jest, czy była to upadłość likwidacyjna, czy z możliwością zawarcia układu, a także ilu wspólników miała spółka. Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości musi być prawomocne. Tej przyczyny nie można wyłączyć w umowie spółki cywilnej.

Problemy z rozwiazaniem spółki cywilnej w Krakowie? Mogę Ci pomóc!

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie spółkami, w tym także spółkami cywilnymi, zajmuje się w zasadzie każdego dnia. Jeżeli potrzebujesz informacji dotyczących tych kwestii, daj znać, pomożemy rozwiązać Twoje problemy. W sprawach dotyczących rozwiązania spółki cywilnej, mogę Ci pomóc między innymi w następujących sprawach:

  • zaplanowanie rozwiązania spółki cywilnej,
  • negocjowanie rozstania pomiędzy wspólnikami,
  • przygotowanie aneksu lub uchwały rozwiązującej spółkę,
  • przekształcenie spółki cywilnej w inną spółkę.