Czy odcięcie mediów w wynajętym mieszkaniu jest zgodne z prawem?

Właściciel mieszkania, często decyduje się na odcięcie mediów (wyłączenie prądu, ogrzewania, wody), ponieważ najemca nie płaci czynszu i chce, żeby ten opuścił mieszkanie. Od 7 stycznia 2016 roku odcięcie mediów jest przestępstwem w myśl art. 191 § 1a kodeksu karnego. Temat ten jest szczególnie palący w Krakowie ponieważ podobnie jak i w przypadku innych akademickich miast, rynek wynajmu jest tutaj szczególnie intensywny.

Wspomniane powyżej przestępstwo polega na stosowaniu przemocy innego rodzaju niż przemoc fizyczna lub groźba bezprawna i to w sposób, który istotnie utrudnia innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Celem takiego działania jest zmuszenie innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W naszym przypadku do opuszczenia mieszkania.

Karą, która grozi za odcięcie mediów jest pozbawienie wolności do lat 3. Zatem, jeśli chcesz wynajmujesz mieszkanie w Krakowie i chcesz pozbyć się najemcy – rozważ skorzystanie z innych możliwości.

Warto dodać, że przestępstwo z art. 191 §1a Kodeksu karnego jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Taką osobą w przypadku odcięcia mediów jest w szczególności były najemca. Wystarczające jest więc złożenie wniosku przez najemcę do prokuratury lub nawet na dowolnym komisariacie policji w Krakowie. Wszelkie dalsze czynności będą już prowadzone z urzędu.

Odcięcie mediów utrudnia korzystanie z mieszkania

Odłączenie mediów np. prądu najemcy może narażać wynajmującego na odpowiedzialność karną.Nie ulega wątpliwości, że odcięcie jakichkolwiek mediów (wody, gazu, prądu, ciepła) istotnie utrudnia korzystania z mieszkania. W wyniku tego właściciel mieszkania chce zmusić najemcę do opuszczenia lokalu. Podobne sprawy gościły już wielokrotnie na łamach krakowskich mediów.

Co do pojęcia „uporczywie” wyróżniane są dwa sposoby rozumienia tego pojęcia:

  1. pierwszy z nich obejmuje zachowania wielokrotne lub też jednorazowe, ale występujące przez dłuższy czas;
  2. drugi natomiast kładzie nacisk na negatywne emocje, złą wolę sprawcy.

Kto może popełnić przestępstwo z art art. 191 §1a Kodeksu karnego?

Przestępstwo polegające na odcięciu mediów może popełnić jedna osoba samodzielnie i własnoręcznie odcinając media najemcy mieszkania (np. zakręcając zawór z wodą lub przecinając kabel doprowadzający prąd do mieszkania).

Jednak przestępstwo to można popełnić również w inny sposób (warto zwrócić na to uwagę, ponieważ gazety w Krakowie wielokrotnie opisywały wskazane poniżej rodzaje zachowania):

  1. przez współpracę kilku osób (współsprawstwo);
  2. przez kierowanie popełnieniem czynu przez inną osobę (sprawstwo kierownicze);
  3. przez polecenie odcięcia mediów innej osobie, która jest uzależniona od osoby polecającej (sprawstwo polecające);
  4. przez nakłonienie innej osoby do odcięcia mediów (podżeganie);
  5. przez ułatwienie innej osobie odcięcia mediów (pomocnictwo).

W czym może pomóc Ci adwokat?

Jeżeli masz problemy z najemcami, którzy nie płacą czynszu, powinieneś zaplanować kompleksowe rozwiązanie swojego problemu. Nieskoordynowane działanie zazwyczaj skutkuje wzmocnieniem pozycji najemcy (zdaje sobie sprawę, że Twoje działania i groźby nie mają sensu).

Moja kancelaria adwokacka w Krakowie może Ci pomóc między innymi poprzez:

  • zaplanowanie sposobu usunięcia najemcy z lokalu,
  • zastępstwo przed sądem w sprawie o wydanie i opróżnienie lokalu;
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego (komorniczego) w sprawie o wydanie i opróżnienie lokalu.