Jeden z tekstów, które opublikowałem kiedyś na blogu spolkacywilna.info dotyczy możliwości wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną w Krakowie, być może sam będziesz zastanawiał się kiedyś nad możliwością rozwiązania spółki w taki właśnie sposób.

Mam nadzieję, że ten tekst pozwoli zdobyć Ci podstawowe informacje na ten temat. Jeżeli potrzebujesz bardziej precyzyjnych informacji, obejrzyj materiał wideo, odwiedź blog spolkacywilna.info oraz skontaktuj się ze mną poprzez email lub telefonicznie.

Kto może wypowiedzieć umowę spółki cywilnej z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Gdy prowadzenie spółki cywilnej wraz ze wspólnikiem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody i nie masz już pomysłu na dalsze prowadzenie wspólnej działalności, to jednej ze stron umowy spółki cywilnej nie pozostaje nic innego tylko wypowiedzieć umowę spółki.

Możliwość wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z zachowaniem 3 miesięcznego terminu przewidziana w art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego dotyczy każdej spółki cywilnej i każdego jej wspólnika. Ten sposób rozwiązywania spółek cywilnych wykorzystywany jest

Czy czas zawarcia umowy spółki ma znaczenie w przypadku wypowiedzenia?

Aby skorzystać z prawa wypowiedzenia umowy spółki cywilnej z zachowaniem 3 miesięcznego terminu umowa spółki musi być zawarta na czas nieoznaczony.

Jest to warunek konieczny skorzystania z tego prawa. Zdecydowana większość umów spółek zawieranych w Krakowie zostaje zawarta właśnie w taki sposób, czyli na czas nieoznaczony.

Jakie problemy niesie za sobą 3 miesięczny termin wypowiedzenia?

Jak już wspomniano art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

W spółce cywilnej każdy ze wspólników ma prawo do wypowiedzenia umowy spółki.Bardzo często w praktyce mojej krakowskiej kancelarii adwokackiej spotykam się z sytuacją, gdy ze względu na poważne konflikty w spółce 3 miesięczny termin wypowiedzenia jest zbyt długi. Istnieje co prawda możliwość jego skrócenia, ale niestety może to nastąpić tylko w umowie spółki (możliwe jest jednak rozwiązanie spółki przez sąd z ważnego powodu).

Problematyczny jest też sposób obliczania upływu okresu wypowiedzenia. Kodeks cywilny mówi o wypowiedzeniu umowy spółki na 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. To tajemnicze pojęcie nie jest często wykorzystywane, a generalnie przyjmuje się, że odpowiada ono innemu pojęciu znanemu z Ustawy o rachunkowości. Tym pojęciem jest – rok obrotowy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9) wspomnianej ustawy rok obrotowy to po prostu rok kalendarzowy lub inny okres, który trwa 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych.

W czym może pomóc Ci adwokat?

Rozwiązanie spółki cywilnej z zachowaniem okresu wypowiedzenia może być trudniejsze niż wydaje się to na początku. Przede wszystkim dlatego, że wspólnik będzie wiedział o nieuchronnym rozwiązaniu spółki, będzie miał przeciwne interesy do Twoich, a tym samym może czuć pokusę wyprowadzania działalności spółki na zewnątrz.

Jako adwokat w Krakowie może ci pomóc w problemach dot. rozwiązania spółki cywilnej między innymi w następujący sposób:

  • opracowanie umowy spółki cywilnej zawierającej szersze możliwości wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie umowy spółki cywilnej,
  • zaplanowanie sposobu wypowiedzenia umowy spółki cywilnej,
  • ochrona interesów wspólników w trakcie okresu wypowiedzenia i po rozwiązaniu spółki (np. w zakresie nieuczciwej konkurencji).