Kiedy wierzyciel może wypowiedzieć umowę spółki cywilnej?

Z przepisów prawa (a dokładnie z art. 870 kodeksu cywilnego) wprost wynika, że wierzyciel może wypowiedzieć umowę każdej spółki cywilnej. To oznacza, że nie można pozbawić wierzyciela tego prawa w całości, ani zmieniać go na jego niekorzyść.

Dopuszczalne jest jednak zawarcie w umowie korzystniejszych możliwości wypowiedzenia umowy spółki cywilnej niż czyni to przepis prawa. Nie spotkałem się jednak aby jakakolwiek umowa spółki cywilnej podpisana w Krakowie zawierała korzystniejsze dla wierzyciela możliwości wypowiedzenia tej umowy (co przecież nie powinno szczególnie dziwić).

Ile wynosi okres wypowiedzenia ?

Okres wypowiedzenia umowy spółki cywilnej przez wierzyciela wspólnika wynosi 3 miesiące. Okres ten liczony jest od momentu złożenia wypowiedzenia umowy spółki cywilnej. Zatem tego rodzaju wypowiedzenie różni się od zwykłego wypowiedzenia umowy spółki cywilnej przez wspólnika (można o tym przeczytać tutaj).

Kim jest wierzyciel osobisty wspólnika?

Prowadząc spółke cywilną należy pamiętać, że możliwe jest wypowiedzenie umowy spółki przez wierzyciela wspólnika.Wypowiedzenia może dokonać tylko wierzyciel osobisty wspólnika spółki cywilnej, czyli osoba, z której osobistą działalnością związany jest dług.

Dług ten nie może  być więc związany z działalnością spółki cywilnej. Nie jest istotne skąd ten dług się wziął. Może wynikać zarówno z umowy, jak i z czynu niedozwolonego, czy nawet z tzw. bezpodstawnego wzbogacenia.

W Krakowie długi stanowiące podstawę wypowiedzenia umowy spółki dotyczą zazwyczaj innej działalności biznesowej prowadzonej przez danego wspólnika – często jest tak, że dłużnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem jeszcze innej spółki cywilnej.

Czy są jakieś dodatkowe warunki wypowiedzenia umowy spółki cywilnej przez wierzyciela wspólnika?

Do wypowiedzenia umowy spółki cywilnej konieczne jest spełnienie dodatkowych dwóch warunków:

  1. przeprowadzenie bezskutecznej egzekucji z majątku ruchomego wspólnika spółki cywilnej w okresie 6 miesięcy przed datą wypowiedzenia;
  2. zajęcie przez wierzyciela praw przysługujących wspólnikowi spółki cywilnej w razie rozwiązania spółki cywilnej lub wystąpienia z niej – musi to nastąpić w drodze postępowania egzekucyjnego.

Do uzyskania takiego zajęcia komorniczego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku przez wierzyciela do komornika. W Krakowie będzie nim komornik sądowy dla danego miejsca zamieszkania. Następnie komornik zawiadamia wspólnika o dokonaniu zajęcia.

W czym może Ci pomóc moja kancelaria adwokacka w Krakowie?

Jeżeli Twoim dłużnikiem jest wspólnik spółki cywilnej prowadzącej działalność w Krakowie, powinieneś rozważyć wypowiedzenie umowy spółki cywilnej. Jeżeli jesteś wspólnikiem takiej spółki, musisz ustalić jak bronić się przed wypowiedzeniem. Jako adwokat z Krakowa mogę pomóc Ci między innymi w następujący sposób:

  • obrona wspólnika przed wypowiedzeniem,
  • przygotowanie i egzekwowanie wypowiedzenia umowy.